Ikona Pantokratora

Niedziela, 21 Czerwiec 2015

News image

„(…) książkę (…) dedykuję Ks. Mitratowi prof. dr hab. Januszowi Czerskiemu z okazji jubileuszu 55-lecia święceń kapłańskich ora 15-lecia otrzymania godności mitrata (…)” (Od autora) ..więcej…  SPIS ...

Więcej...

Pięcioksiąg

Czwartek, 14 Maj 2015

News image

Ks. Janusz Czerski jest autorem tłumaczenia z języka hebrajskiego Księgi Kapłańskiej - trzeciej Księgi Pięcioksięgu Pisma Świętego Starego Testamentu w przekładzie ekumenicznym (ss. 149-193). Przekład ukazał się staraniem Towarzystwa Biblijnego w ...

Więcej...

Literatura epistolarna II.

Poniedziałek, 8 Grudzień 2014

News image

Jest to druga część badań poświęconych literaturze epistolarnej Nowego Testamentu. Opracowanie to omawia trzy kategorie literatury epistolarnej: (1) listy deuteropawłowe, czyli te, których autorstwo Pawła jest kwestionowane; (2) List do Hebrajczyków i (3) Listy katolickie za wyjątkiem Listów św. Jana, które należy omówić wraz z innymi jego pismami. Poszczególne listy są przedstawione w trzech aspektach: literackim, historycznym i ...

Więcej...

Literatura epistolarna I.

Czwartek, 15 Sierpień 2013

News image

Jest to pierwsza część dwuczęściowego dzieła poświęconego literaturze epistolarnej Nowego Testamentu. W pierwszej części po wprowadzeniu ogólnym do starożytnej i nowotestamentalnej literatury epistolarnej, są omówione tzw. listy protopawłowe, to znaczy te, co do których autorstwo św. Pawła nie jest kwestionowane. Poszczególne listy Pawła są przedstawione w trzech aspektach: literackim, historycznym i ...

Więcej...

Metodologia Nowego Testamentu

Piątek, 21 Grudzień 2012

News image

Książka dzieli się na siedem rozdziałów, w których kolejno przedstawione są następujące metody egzegezy tekstu biblijnego Nowego Testaementu: (1) przygotowanie tekstu do egzegezy, (2) analiza lingwistyczna, (3) historyczno-krytyczna, (4) narracyjna, (5) retoryczna, (6) intertekstualna i (7) historia oddziaływania ...

Więcej...

Adveniat Regnum Tuum

Niedziela, 16 Październik 2011

News image

W tym roku Ksiądz Profesor Janusz Maria Czerski obchodzi kolejne Jubileusze: Złoty Jubileusz Kapłaństwa, 75 rocznicę urodzin i 48 lat pracy naukowo-dydaktycznej. Warto również wskazać na 14-letni okres ukazywania się czasopisma biblijnego "Scriptura Sacra", którego założycielem i naczelnym redaktorem jest nasz Jubilat. Tytuł księgi pamiątkowej wydanej z tej okazji Adveniat Regnum Tuum, to nie tylko wezwanie z Modlitwy Pańskiej, ale ...

Więcej...

Ikona w Nowym Testamencie

Środa, 7 Wrzesień 2011

News image

Tematem książki jest słowo εἰϰών, tłumaczone jako obraz, ikona i używane w różnych znaczeniach: jako plastyczne dzieło sztuki, krajobraz, scena odtwarzana w pamięci lub wyobraźni, jako całokształt pewnych spraw itp. Książka koncentruje się na metaforycznym znaczeniem pojęcia εἰϰών w pismach Nowego Testamentu. Pominięte zostały te teksty, w których termin ten określa ikonę, obraz w zwyczajnym, popularnym rozumieniu. W znaczeniu przenośnym ...

Więcej...

Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgie eucharystyczne Kościołów: bizantyjskiego, ormiańskiego i koptyjskiego.

Wtorek, 19 Styczeń 2010

News image

 „Autor ograniczył się tylko do trzech Kościołów, które w rożnym stopniu są w Polsce obecne. Są to Kościoły: bizantyjski, ormiański i koptyjski. Najbardziej znany w Polsce jest Kościół bizantyjski, zarówno prawosławny, jak i katolicki (…). Ormiański Kościół katolicki skupia się tylko w kilku ośrodkach: w Gliwicach, Krakowie, Warszawie i w Gdańsku. Natomiast Kościół koptyjski jest obecny w Polsce od niedawna i ...

Więcej...

Pierwszy List do Koryntian

Sobota, 19 Grudzień 2009

News image

„Książka ks. prof. Janusza Czerskiego jest nowoczesnym, obszernym, krytyczno-egzegetycznym komentarzem do Pierwszego Listu do Koryntian w języku polskim. Właściwy komentarz poprzedza wykaz skrótów i bibliografia generalna, która obejmuje teksty źródłowe, literaturę pomocniczą, komentarze wydane do tej pory, teologie i opracowania uwzględnione w trakcie badań. W kolejnej partii książki, rozbudowanym wprowadzeniu, autor omawia zagadnienia historyczne, literackie i teologiczne związane z miejscem, ...

Więcej...

Więcej w: Aktualności

-
+
10

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.